Smørekoppdateringer

Nye styret.jpg

NYTT STYRE ER VALGT

Følgende vil tiltre i sine stillinger ved nyttår:

Phormand: Axel Riddervold
VicePhormand: Maja Lucie Fuglstad
Casserer: Nina Borsheim
Phaestsjef: Vale Haarr Hatlo
Blæstesjef: Brage Bartnes
Bedriftskontakt: Vegar Stubberud
Phaddersjef: Anne Maren Hebnes
Kjellersjef: Ludvig Urbye Myhre


Veldedighetauksjonen ble en knakende suksess! Vi samlet inn hele 50686 kr til Against Malaria Foundation!

Veldedighetauksjonen ble en knakende suksess! Vi samlet inn hele 50686 kr til Against Malaria Foundation!